UV (Uithoudingsvermogen), een marathon van 20km voor hond en baas - Boxerclub.nl over boxers, boxeropvang/pension,africhting, gezonde voeding Happy Dog en Duck natuurvoeding

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hondensport

Uithoudingsvermogen (UV) is een programma waarbij de hond een afstand van 20 kilometer naast de fiets aflegt, met een snelheid van  12-15 km per uur. Na 8 km en na 15 km vinden korte drinkpauze's plaats. Voor dit programma wordt bijna nergens cursus gegegeven, men moet dit voornamelijk zelf thuis trainen door te fietsen met de hond.
Verantwoorde oefenschema’s zijn hiertoe bij diverse verenigingen
verkrijgbaar. Boven de 21 graden Celsius is het afleggen van het programma verboden en vinden examens geen doorgang. Dit is omdat een hond niet/ nauwelijks kan zweten en hierdoor zeer snel oververhit kan raken hetgeen een plotselinge dood ten gevolge kan hebben. Ga dus nooit met uw hond in de zon fietsen!
  
Examen voor uithoudingsvermogen: De hond draaft met een snelheid tussen de 12 en 15 km per uur 20 kilometer naast de fiets. Na 7 km en na 15 km vindt een pauze van 15 resp. 20 minuten plaats, waarin de honden wat mogen drinken en de keurmeester de toestand van de honden kan controleren (o.a. hartslag, voetzolen). Na voltooiing van de 20 kilometer moeten de honden na wederom een kwartier pauze nog een stukje appèl lopen, zodat de keurmeester nogmaals kan constateren dat de honden in een dusdanige conditie zijn dat ze snel van alle inspanningen herstellen. Het UV examen (in het buitenland AD, AusDauer genoemd) wordt ook wel gezien als van belang voor de fokkerij (in Duitsland is dit zelfs verplicht!), daar de hond toch een zekere mate van gezondheid moet bezitten om deze proef te kunnen voltooien.

Henry Beuks met naast de fiets Andor van Fulco's Proosdij tijdens een UV examen op 19-10-2003 bij de boxerkringgroep Wognum

Foto rechts: Happy Dog Sport. Dergelijke voeding is aan te raden bij honden met een sterk verhoogde energiebehoefte. Bijv. ten tijde van de periode van UV-training. Daarna kunt u beter terug naar één van de Happy Dog soorten voor honden met een normale energiebehoefte. Het langdurig voeren van uw hond met hoog energievoeding terwijl uw hond dit niet nodig heeft kan schadelijk zijn voor uw hond. Het hogere proteïne gehalte kan dan de nieren onnodig belasten!
Happy Dog Sport Adult
Henry Beuks met Andor van Fulco's Proosdij na afloop van de 20 km fietsen tijdens het afsluitende gehoorzaamheidsdeel tijdens een UV examen bij de boxerkringgroep Wognum
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu